PRZEDSMAK CLAAS 2024 - TRWA

Poznaj korzyści płynące z wcześniejszych zamówień.  

 Kombajny oferowane w Przedsmak CLAAS 2024 to: CLAAS LEXION / TRION / EVION

Rabat aż do 7% wartości
maszyny *

Zapewnij sobie odpowiednią ofertę finansowania

Rabat z tytułu wczesnej płatności – im wcześniej nastąpi płatność, tym wyższy będzie rabat: 7% we wrześniu, 6% w październiku, 5% w listopadzie, 4% w grudniu. Wpłata z finansowania fabrycznego CLAAS jest równoznaczna z płatnością w gotówce.

Pożyczka 0% **

Możliwość sfinansowania zakupu nowych maszyn CLAAS na warunkach dopasowanych do indywidualnych potrzeb, pomoże wyposażyć gospodarstwo w najlepszej jakości

sprzęt.

Najpierw zbieraj, zapłać później **

Finansowanie oferowane przez CLAAS Financial Services daje możliwość odroczenia terminu spłaty pierwszej raty nawet do sierpnia 2024.

Rabat 50% na pakiety wyposażenia ***

Możliwość uzyskania promocyjnego rabatu 50% na atrakcyjne pakiety wyposażenia w nowych maszynach CLAAS.

Kontrola pożniwna CLAAS za 1 Zł ****

Pakiet serwisowy, który pozwoli na ocenę stanu technicznego maszyny bezpośrednio po żniwach i umożliwi optymalne przygotowanie maszyny na kolejny sezon.

Usługa wdrożenia podstawowej wersji oprogramowania 365FarmNet w Twoim gospodarstwie za 1 zł *****

Specjalista rolnictwa precyzyjnego CLAAS osobiście pomoże Ci wprowadzić cyfryzację do Twojego gospodarstwa.

CLAAS stale stara się dostosować swoje produkty do wymagań praktyki, dlatego zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian. Dane techniczne i ilustracje należy traktować jako przybliżone. Mogą one obejmować elementy nienależące do wyposażenia standardowego.

Niniejsze materiały stanowią wyłącznie informację handlową i nie stanowią oferty w myśl art. 66 § 1. kodeksu cywilnego.

* Rabat dotyczy płatności w miesiącach: wrzesień 7%, październik 6%, listopad 5%, grudzień 4%. 

* * Oferta obejmuje możliwość skorzystania z finansowania udzielanego przez CLAAS Financial Services SAS spółka akcyjna uproszczona oddział w Polsce („CFS”) w formie pożyczki z oprocentowaniem 0% do 3 lat przy spełnieniu obowiązku uiszczenia przez klienta wymaganego wkładu własnego oraz dodatkowo z uwzględnieniem możliwości finansowania VAT do 4 miesięcy. Raty płatne będą półrocznie, pierwsza rata w sierpniu 2024 r. Opłata manipulacyjna wynosi 0,5% wartości netto maszyny. Oferta dotyczy nowych kombajnów marki CLAAS i jest adresowana wyłącznie do przedsiębiorców. Powyższe warunki oferty zostały przygotowane w oparciu o stałą stopę procentową. CFS zastrzega, że warunki oferty i przyjęta stała stopa procentowana mogą podlegać aktualizacji w sytuacji, w której koszty pozyskania funduszy przez CFS wzrosną w trakcie obowiązywania promocji. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu cywilnego i może być jednostronnie odwołana przez CFS w każdym czasie, przy czym jednocześnie zachowuje aktualność maksymalnie do 31 grudnia 2023 roku. Oferta jest ważna pod warunkiem (i) niezwłocznego dostarczenia przez klienta wszystkich informacji i dokumentów wymaganych przez CFS celem skompletowania wniosku o finansowanie (zgodnie z obowiązującą w CFS procedurą weryfikacyjną, w szczególności obejmującą zbadanie zdolności finansowej Klienta w zakresie spłaty zaciąganego zobowiązania), (ii) wydania przez CFS pozytywnej decyzji o przyznaniu finansowania oraz (iii) podpisania przez klienta umowy o finansowanie oraz uiszczenia wkładu własnego najpóźniej do 31 grudnia 2023 roku lub w czasie trwania kampanii, jeśli promocja zostanie odwołana wcześniej. Finalne warunki finansowania mogą być uzależnione od zdolności kredytowej klienta ocenianej przez CFS i różnić się od przestawionych w ofercie. W każdym przypadku warunki te zostaną końcowo uregulowane w zawartej umowie o finansowanie. Szczegóły oferty można uzyskać u autoryzowanych dealerów CLAAS Polska oraz Regionalnych Kierowników Sprzedaży CFS.

* * * Rabaty na wyposażenie mogą się różnić w zależności od modelu kombajnu CLAAS i ich dostępności. Promocja obowiązuje od 1.09.2023 do 31.12.2023 r.

* * * * Dotyczy kombajnów CLAAS zakupionych w ofercie Przedsmak. Kontrola pożniwna musi zostać wykonana u autoryzowanego Dealera CLAAS do 31.12.2024 r.

* * * * * Usługa wdrożenia podstawowej wersji oprogramowania 365FarmNet obejmuje założenie konta, wprowadzenie granic pól i szkolenie z obsługi przeprowadzone u klienta przez specjalistę rolnictwa precyzyjnego CLAAS. Usługa wdrożenia podstawowej wersji oprogramowania 365FarmNet za 1 zł netto musi zostać wykonana do 30.09.2024 r.

Oferta ważna do 31.12.2023.