Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest spółka Agro Sznajder WKP sp. z o.o. (ul. Malwowa 7, 60-175 Poznań). Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest zgoda. Dane osobowe zostaną usunięte w ciągu miesiąca od udzielenia odpowiedzi. Dostęp do danych mogą mieć w odpowiednim zakresie upoważnieni pracownicy spółki Agro Sznajder WKP sp. z o.o. oraz podmioty obsługujące systemy informatyczne, w których są przetwarzane dane.

Przysługuje Państwu prawo do:

• żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych;

• wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez wysłanie wiadomości na adres ado@agrosznajderwkp.pl lub za pomocą formularza kontaktowego; cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania danych.